Bin o humlor i media

Honung som säljs i EU innehåller ofta tillsatt socker – 2023-03-28

Hela 46 procent av den honung som importeras från länder utanför EU misstänks strida mot bestämmelserna, visar Europeiska kommissionens samordnade honungsprojekt i 16 EU-länder.

Under projektet togs 320 prover från honung som importerats till EU-området. I 147 fall hade socker från andra källor tillsatts. Honung är värdefullt jämfört med förmånligare sockersirap och det lockar till bedrägeri.

Det är svårt att med säkerhet slå fast om honung förfalskats med tilläggssocker eftersom socker är en av huvudbeståndsdelarna i honung, men en ny analysmetod kunde nu användas.

Flest tvivelaktiga partier kom från Kina (74 procent, 66 av 89 partier), men misstänkta partier importerades också från exempelvis Turkiet (93 procent, 14/15) och Storbritannien (100 procent, 10/10).

 

Kunderna är intresserade av lokal honung 2021-12-15

Men hur ser det egentligen ut i honungshyllorna runt om i landet? Ny undersökning från Biodlingsföretagarna visar på glapp mellan kundernas önskemål och butikernas kunskap och utbud.

 

Därför kan man se humlor krypa runt på marken 2021-08-21
Dante Cavallin är en av de som lagt märke till humlornas märkliga sommarbeteende – att de kryper på marken istället för att flyga. Beteendet är dock vanligt för de gulsvarta insekterna.
– Det finns flera naturliga anledningar, säger Wilhelm Osterman, som doktorerar på fjällväxter och jobbar med pollination vid Göteborgs Universitet.

 

Biodling på Bergakungens tak – 2021-07-09
Göteborg · Ungefär 320 000 bin bor mitt på evenemangsstråket och ovanpå Bergakungens tak. De kan flyga så långt som tre kilometer hemifrån och får Göteborg att blomma.
– Den här bigården täcker en ganska stor del av innerstan, säger biodlaren Emil Eklindh.