Biraser

Ett försök att sätta bina i ett större sammanhang innan man går in på speciella varianter Med lite udda uppgifter om några arter.

  • Binas släktträd
  • Apini, verkliga honungsbin Vårt vanliga bi har några släktingar.
  • Honungsbiet Vårt västerländska bi.
  • Humlor Alla vet hur en humla ser ut ? Eller finns det olka humlor ?
  • Meliponi Gaddlösa bin. Vissa arter  har spelat en roll för honungsproduktion i de områden där det ursprungligen inte fanns några honungsbin ( Apis), t.ex. Amerika och Australien
  • Megachilidae, solitärbin Ger ingen honung men viktiga för pollinering