Binas släktträd

Bin (Apoidea)

Bin är så mycket mera än det vi vanligen tänker oss. På vårt jordklot finns idag cirka 28 500 arter beskrivna, Det finns dock ibland flera oberoende beskrivningar av samma art, och klassificerade är nu ca 16 350 arter. Tusentals arter är dock ännu inte undersökta. Det är också rimligt att anta att det finns ett antal arter som ännu ej är beskrivna. Det totala antalet arter av bin är fortfarande okänt.

De minsta bina torde finnas bland de arter som tillhör Euryglossina (Quasihesma) Exley, 1968. En art från  Cape York i Queensland, Australien, är endast 1.8 mm lång. Det största Megachile pluto, Wallace’s (lost) bee ( tidigare namn Chalicodoma pluto)  som är ca 37 mm. Det innebär att det minsta biet skulle kunna sitta på det största biets antenn – om de fick möjlighet att träffas. Det störst finns på ön Bacan och angränsande öar väster om Nya Zeeland.

Bin indelas för närvarande i  sju familjer med sammanlagt 425 släkten. Av dessa är släktet Apis det som i dethär sammanhanget är mest intressant eftersom det innehåller arten Apis mellifira – honungsbiet.

Hur många arter av bin vi har i Sverige är inte känt men. Artdatabanken upptar i sina rödlistor över hotade arter ( maj 2000) sammanlagt 84 arter som antingen är försvunna, hotade eller missgynnade. Av dessa är fem humlor.

De flesta bin är solitärbin, d.v.s. de lever ensamma. Några arter bildar samhällen och kallas därför sociala bin.

För att få en struktur delas överfamiljen Apoidea in i följande familjer:

Andrenidae – Sandbin
Anthophoridae – Pälsbin
Apidae – Sociala bin
Colletidae – Slem- och stinkbin
Ctenoplectrini
Fedelidae
Halictdae – Smalbin
Megachilidae – Buksamlarbin
Melittidae – Byxbin

Andrenidae – Sandbin

Över 1000 arter spridda över hela världen. I Sverige finns 54 arter sandbin (Andrena) t.ex. Andrena albicans Müller och Andrena maculipes.

Oxaeidae räknades tidigare som en egen familj men klasssificeras sedan 1995 som en underfamillj till Andrenidae. Oxaeidae består av fyra släkten med sammanlagt 19 beskrivna arter. Det är stora ( 13-26 mm) snabbt flygande bin med en spridning  från USA till Argentina.

Anthophoridae – Pälsbin

I Sverige finns fem arter pälsbin. Hit räknas också  Getingbin (Nomada), 31 arter i Sverige, som är parasiter på Andrena-arter, och Trädbin (Xylocopinae) endast en art i Sverige, Ceratina cyanea, det blå trädbiet.

Apidae – Sociala bin

Delas in i: Bombinae och Apinae.

Bombinae indelas i:

Bombini ( Bombus och  Psithyrus) och Euglossini (5 släkten)

Apinae indelas i:

Meliponini – Gaddlösa bin
Apini – Verkliga honungsbin

Colletidae – Slem- och stinkbin

Stinkbin och Slembin. Cirka 500 arter över hela världen. I Sverige finns 17 arter stinkbin (Hylaeus ) t.ex. Hylaeus confusus Nylander och 8 arter slembin (Colletes ), t.ex Colletes succinctus Linné

Ctenoplectrini

En liten grupp bin. Troligtvis endast 20 arter spridda från Afrika till sydöstra Asien. En art finns också i Australien.

Fedelidae

Tillsvidare inga uppgifter.

Halictdae – Smalbin

Åtskilliga tusen arter spridda över hela världen. De är vanligen små (3-11 mm). I Sverige finns 35 arter (Halictus och Lasioglossum).Exempel är Halictus lativentris Schenck i Skåne, på Öland och Gotland

Megachilidae – Buksamlarbin

Familjen innehåller ett stort antal arter. Några har intresse som pollinatörer av odlade grödor, trots att de inte bildar samhällen. Till denna familj räknas Murbin (Osmia och Hoplitis, 18 arter) och bladskärarbin (Megachile 13 arter)

Melittidae – Byxbin

Cirka 60 arter. I Sverige förekommer tre arter av Dasypoda t.ex.Dasypoda hirtipes (bandat byxbi) och fyra arter av Melitta t.ex. Melitta leporina (lucernbi)

Getingar (Vespidae), solitära getingar (Eumenidae) och myror (Formicidae) förs till överfamiljen Vespoidea. Den som önskar uppgifter om de 14 arterna av sociala getingar och snyltgetingar, de 36 arterna av solitära getingar eller de 76 arter av myror vi har i Sverige får söka andra hemsidor.

Sammanställt av Rune Hedberg. Uppdaterad 2017-02-04