Biodlarens år

Curt Augustsson skrev Nybörjarspalten två gånger i Bitidningen. Materialet i tidningen var försett med bilder, men de ägdes inte av författaren varför vi inte kan använda dem.

Materialet var så skrivet att det kom ungefär i rätt månad över hela året.

Vi återger här materialet i löpande text och har tagit oss friheten att korrigera inledningarna lite för detta.