Bitillsyn

Jordbruksverket har huvudansvaret när det gäller bekämpning av vissa sjukdommar hos bin. Lokal myndighet är respektive länsstyrelse och det praktiska arbetet utförs av tillsynsmän – som lika gärna kan vara kvinnor.

De sjukdommar som enligt lag skall bekämpas är

  • Amerikansk yngelröta
  • Varroakvalster
  • Trakékvalster

Amerikansk yngelröta måste anmälas till tillsynsman som beslutar om vilka åtgärder som skall vidtas

Varroa skall bekämpas av varje biodlare som finns inom kvalstrets spridningsområde oavsett om hon/ han sett dem eller inte. Vi kan utgå från att kvalstren finns även om det kan vara svårt att se dem.

Trakékvalster har ännu inte påvisats i Sverige

Att anlita tillsynsmannen medför inte någon kostnad för biodlaren.

Kontakta tillsynsmannen om du misstänker att det är några problem.

Det ligger dock inte normalt i tillsynsmannens arbetsuppgifter att ta vara på svärmar. Inte heller att avlägsna dem från “olämpliga” ställen.

Länkar

jordbruksverkets hemsida kan du läsa mera om bitillsyn och sjukdommar.

På SBRs hemsida ( Bin och biodling –Bihälsa) finns också en del information

———————————–