Flytta bin

Ibland kan det bli aktuellt att flytta en kupa med bin. Det kan vara korta flyttningar på tomten eller längre flyttningar till utbigårdar, pollinering. Eller försäljning.

Liksom när det gäller biodling i övrigt finns det en del mycket förankrade uppfattningar och vedertagna åsikter. En uppfattning är att det går att flytta ett bisamhälle mindre än en halv meter eller mera än sex km.
I det första fallet anses det att bina inte hittar tillbaka till kupan om den flyttas längre än en halvmeter utan blir kvar i luften på den plats där flustret funnits tidigare.

I det andra fallet anses bina flyga tillbaka tillkupans plats om de känner igen sig när de är ute och flyger.

Korta flyttningar

Korta flyttningar kan vara aktuella när man vill ha bina på en annan plats på tomten. Det kan också vara en användbar metod i samband med att skapa avläggare.

Problemet anses vara att bina inte hittar kupans nya plats. Det som gäller är att få bina att glömma den gamla platsen och lära sig den nya.

Om man går tillbaka några år rekomenderades att bedöva bina med lustgas. Speciella tabletter som lades i rökpusten eller i en speciell apparat användes. Lustasen bedövade bina och när de sedan kom ut fick de börja orientera sig på nytt.

Enklare metoder

Man behöver dock inte ta till så drastiska metoder. Det finns minst två enklare metoder som fungerar.
Den ena metoden går ut på att man flyttar samhället en liten bit varje dag. Enklast sker det med uppstaplingskupor eftersom man då kan sätta kupan på ett par plankor och skjuta den en liten bit, ca en kupbredd, varje kväll.

Bina hittar då hem när de flyger ut. Om det är dåligt flygväder någon dag får man hoppa över flyttningen den kvällen. Det här systemet fungerar bra men tar lite tid eftersom det kan bli som mest 3-4 m per vecka, och det är inte alltid man vill ta den tiden om man vill flytta bina över en villatomt.

Den andra metoden går att använda oavsett kuptyp.
Sätt igen flyghålet med torrt gräs på kvällen när bina är hemma. Flytta kupan dit du vill ha den. Bina gnager själva bort gräset, men det tar ett tag. Under tiden tappar dom hemadressen.

När dom flyger ut nästa gång, tar dom nytt märke. Några enstaka bin kan flyga vid den gamla platsen, men det är inget att bekymra sig om.

Det finns också tillfällen då man utnyttjar binas förkärlek vid ett bestämt flusterläge och det är när man har ett aggresivt samhälle man vill byta drottning på, eller när man vill byta drottning och inte hittar den gamla. Metoden går ut på att hela samhället flyttas en bit.
På den gamla platsen sätts en tom kupa med ramar. Helst också en utbyggd ram med ägg och spätt yngel. Flygbina återvänder till den gamla platsen och befolkar den kupan. Det gamla samhället töms på dragbin och det blir lättare att hitta drottningen och byta ut henne om man så önskar.

Ett annat tillfälle då man också utnyttjar vilsenheten är i samband med att göra flera avläggare.
Flytta samhället lite drygt en meter bakåt. Ställ upp två eller tre nya kupor i en halvcirkel med flustren mot den plats där den gamla flusteröppningen fanns. De nya kuporna bör innehålla någon ram med ägg och spätt yngel. Det bör också gå att använda äldre yngel och täckt yngel samt en ungdrottning. De hemvändande bina blir lite vilsna när flustret är borta och komer att sprida sig till de uppställda kuporna.

Långa flyttningar

Flyttning över församlingsgräns kräver tillstånd från bitillsynsman. Tag kontakt med honom / henne i god tid före flyttningen. Tag gärna kontakt med honom / henne även om det gäller flyttningar inom församlingen så att han/hon vet vems bin som står var. Någon bortre gräns för hur långt man kan flytta bin tycks inte finnas.
Mänskligheten har ju lyckats flytta bin både till Australien och Amerika.

Vi vanliga biodlare nöjer oss oftast att med lite kortare sträckor. Och transporterna sker bara undantagsvis med båt.
Det tycks dock finnas ett minsta avstånd för hur långt man bör flytta bina för att resultatet skall bli bra och det är sex km. Anledningen till detta är att få bin normalt tycks flyga längre från kupan än tre km. Visserligen finns det rapporter som tyder på att bina kan flyga upptill 10 km, men det bortser vi från för tillfället.

Om bina på sina flygturer kommer in i ett område där de redan tidigare varit anses de känna igen sig och flyga hem igen. Med hem menas då den plats där kupan tidigare stod. För att undvika detta bör samhället flyttas dubbla flygsträckan, d.v.s. sex km.

Det finns också en del andra saker man bör tänka på för att allt skall gå smidigt. Mottagningsplatsen vara klar så att man inte behöver röja när man kommer dit. Bestäm om möjligt i förväg var samhällena skall stå.

Undvik att gå igenom samhällena samma dag så att bina får lite tid att kitta fast ramarna. Om bina inte kittar fast ramarna rekomenderas att använda ramar med avståndsstift även nedtill , d.v.s. enligt standard, för att undvika att ramarna slår mot varandra.

Förbered gärna flyttningen genom att sätta spännband kring kuporna tidigare på dagen. Lådorna får inte kunna glida isär. Undvik att göra större “paket”än två lådor, de blir för tunga och otympliga att lyfta.

Flyttning sker normalt på kvällen när alla flygbin kommit hem. Nackdelen är att det ofta är mörkt när man kommer fram och skall sätta bikuporna på plats. Det kan vara problem att bära dem på plats utan att snubbla, problem att få dem att stå rakt osv.

Ett sätt att undvika detta är att göra bina klara för flyttning och att göra själva flyttningen tidigt på morgonen. Då är det lättare att lösa problemen om någon medhjälpare kommer för sent, det är ljust när man skall lossa osv.

Flustren stängs till så att bina inte kommer ut när man börjar lyfta kuporna. Om man har nätbotten går det bra med lite skumplast, trasor eller mossa. Om det är trågkupor eller uppstaplingskupor med täta bottnar får man använda myggnät så att det kan komma in luft i kupan. På vissa bottnar kan man fälla upp flusterbrädan så att den täcker flusteröppningen. Eventuellt kan det vara nödvändigt att ordna ventilation uppåt också genom någon typ av nät.

Placera kuporna så att ramarna hänger parallellet med färdriktningen. Detta för att ramarna inte skall komma i gungning och krossa bina om man behöver bromsa.

Om flustren skall vara öppna eller stängda under själva transporten är en smaksak. Det viktiga är att bina får tillräckligt med luft. Bina brukar hålla sig lugna så länge man kör eller underlaget vibrerar. Om man behöver stanna kan det vara en fördel att låta motorn vara igång.

Se till att slöja, skyddskläder och rökpust finns tillgängliga om något skulle gå snett. Helst bör det också finnas extra skyddsutrustning ( släjor och ev handskar) så att eventuell räddningspersonal skall kunna få skydd.

Surra lasten ordentligt. Det är ingen höjdare att tappa en kupa i en rondell.