Botten för Lågnormal uppstaplingskupa


 Den botten som visas här, är måttsatt för 10 ramar lågnormal men det är inga problem att göra om den till vilket lådformat som helst. Redan nu skall sägas att det fordras en del kunskap i slöjd, och att man har tillgång till en del maskiner.

Den beskrivna bottenkonstruktionen har följande finesser:

  • Inga lösa delar som kilar, flusterförminskare etc.
  • Vändbart spärrgaller ( mustät)
  • Varroanedfall från hela samhället
  • Enkel rengöring
  • Inbyggd landningsbräda i 45º vinkel
  • All hantering bakifrån
  • Bra ventilation

Arbetsbeskrivning

Materialet består av kvistren fur. Spärrgalret bör vara rostfritt. Bitätt nät förtent.

Lim kan vara epoxi eller ett bra vattenfast trälim.

Skruvdimensioner anges inte i beskrivningen, men undvik spik.

Börja med att göra gavlarna. Uttagen i bakkant kan göras med elektrisk sticksåg. Uttaget i framkant görs också med sticksåg, men snedfasen görs med stämjärn.

Såga till flusterbrädan och de tre tvärgående listerna till baksidan. Var noga med att flusterbrädan kapas i vinkel, annars blir botten skev.
Märk ut på gavlarna var flusterbrädan hamnar. Borra och försänk två hål i var gavel för skruv 4×50.
Limma och skruva flusterbräda och lister. Se till att bottenramen står plant och att den blir vinkelrät.
Såga och hyvla brädan som skall passa överst i framkanten. Limma och skruva.
Tillverka styrlisterna 5×10 mm. Det går åt sex stycken, men observera att dom är inte lika långa. Märk noggrant ut placeringen på gavlarnas insida. Kapa listen i 45º vinkel, skjut fram den mot flusterbrädan och märk av längden. Gör likadant med alla styrlisterna. Borra och försänk tre hål i varje list. Limma och skruva.


Såga till de lister som skall bli nätramen. Dim. 22×10 mm. Gör urfällningarna i ändarna så att listerna kan fogas halvt i halvt. Limma och fäst med 10 mm häftklammer. Klipp till nätet så att det går 10 mm in på ramen. Fäst med häftklammer. Prova så att nätramen går lätt i bottenramen. Det måste vara lite spel eftersom trä sväller i fukt.

Bottenskivan tillverkas av vattenfast plywood 9 mm tjock. 10 mm går också bra, men då görs listen i bakkant 12 mm. Borra ventilationshålen med 120 mm dosborr. Klipp till två nätbitar 140×140 mm och fäst med häftklammer. Limma och skruva listen i bakkant.
Spärrgallerramen består av två ramar med mellanliggande spärrgaller. Börja med underramen. Här skall listerna förses med ett 10 mm djupt och 2 mm högt spår. Enklast gör man spåret med en cirkelsåg som är ställbar i höjdled. Ramen fälls ihop halvt i halvt, precis som nätramen. Nu skall spärrgallret passas in. Ett lågnormal spärrgaller är lite för stort så det måste kapas. Gör tre lister till, där den bakersta har samma längd som ramens bredd. Sidolisternas längd är från baklisten till ramens framkant. Borra och försänk fyra hål i de tre listerna. Limma och skruva. Observera trådriktningen på spärrgallret.
Den främre listen fasas som ritningen visar för att det skall bli tillräcklig öppning för bina.De tre utdragbara delarna förses med två kraftiga ögleskruvar var.

Nu återstår ytbehandlingen. En tvåkomponent epoxilack ger ett långvarigt skydd, men i brist på annat så duger behandling med linolja. Var noga med ändträ. Ströa lite fin sand i lacken på flusterbrädan.
På spärrgallerramen kan det vara en god idé att på baklisten rita ett stort Ö med prickarna uppåt i öppet läge.
Lycka till med bygget!

Sammanställt av Curt Augustsson