Länkar och litteratur

 Hemsidor efter innehåll

Internationella hemsidor

Referenslista växter

Litteraturlista

Styrelsen har beslutat om en policy för vad vi skall länka till i framtiden

  • Ideell förening
  • myndighet
  • universitet
  • Biodlingsföretag om de säljer redskap

Vi länkar i fortsättningen inte till

  • Bisidor med privata avsändare
  • Biodlingsföretag som ej säljer redskap
  • Hemsidor som ej primärt handlar om bin eller biodling.

 

Listan med länkar till medlemmarnas egna sidor är därför nedsläckt.