Verksamhetsplan för 2015-2016


Vår förening skall arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull sysselsättning

Vidare skall vi arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse.

Vidare skall vi arbeta för:

 • att ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och erfarenhet inom biodling.
 • att inspirera icke anslutna biodlare till att bli medlemmar i Biodlarna.
 • att företräda biodlarna i kontakter med organisationer, myndigheter och företag inom verksamhetsområdet.

  Övergripande målsättning

  Vår förening skall långsiktigt vara självförsörjande på samhällen och drottningar.

  Mål

  Utveckling av föreningsbigården

  Under verksamhetsåret skall vår bigård utökas till att omfatta 20 samhällen

  Medlemsnytta

  Föreningen skall under versamhetsåret genomföra minst 10 medlemsmöten utifrån intresssanta och lärande teman

  Utåtriktad verksamhet

  Våra bigårdar tar emot minst 5 studiebesök från skolor m.fl.

  Utbildning

  Föreningen skall under verksamhetsåret genomföra minst 1 grundkurs och 1 fortsättningskurs kring biodling.