Alingsås Biodlareförening

Alingsås biodlareförening är en ideell förening som har till syfte att samla dem som är intresserade av bin och biodling. Vi finns i Alingsås med omnejd.

Kontakta oss via kontaktsidan på denna hemsida

 • Bankgiro.    478-7404
 • Swish nr     123 157 2643

Föreningens målsättning finns i stadgarna:

Föreningen skall arbeta för att biodlingens vilkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall föreningen arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse.

Därutöver skall vi;

 • ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och erfarenhet inom biodling.
 • inspirera icke anslutna biodlare till att bli medlemmar
 • företräda biodlarna i kontakter med organisationer, myndigheter och företag inom verksamhetsområdet.

Det finns inga krav på att man skall vara biodlare eller ha egna bisamhällen. Det är intresset som är det viktiga.

Föreningen bildades 1941 under namnet Alingsåstraktens biodlareförening. 2015 byttes namnet till Alingsås bodlareförening. Vi har drygt 100 medlemmar (april 2016).   I genomsnitt har medlemmarna 5 samhällen. Medelåldern bland medlemmarna är 57 år ( 2014) Ungefär en tredjedel är kvinnor.

föreningslokalen Föreningslokalen ligger vid Jernholmen
( Hästeryd, i närheten av Smyrnagården) ca 8 km 
från Alingsås centrum. Där har vi en föreningslokal som kan användas året om och slungnigsmöjligheter i en separat byggnad.
Honungshus2Vid föreningsbigården har vi också några samhällen för bl.a. undervisningssyfte. De medlemmar som önskar kan ställa sina samhällen här.

Utöver denna har vi ytterligare två bigårdar ( se nedan)

 

Vårt program omfattar vanligtvis bl a:

 • 10 medlemsmöten per år
 • om möjligt en resa per år  
 • Studier
 • Deltagande i olika mässor och arrangemang
 • Honungsbedömning
 • Samordning beredning av oxalsyra
 • Samordnad leverans av honung
 • Samordnad insändning av vax
 • Samordnat inköp av glasburkar

För aktuellt program se under fliken “program

Vi har en föreningsbigård vid Mariedal på cykelavstånd från centrum. Där har också föreningen en del av sina samhällen. De medlemmar som inte har någonstans att ställa sina bin kan ha dem på föreningsbigården.

Vi har en bigård i Nolhaga park.  Den skall innehålla maximalt 6 samhällen och mera tjäna som en uppvisningsbigård.

 

bild 4Vid barnens Lantgård i Nolhagaparken har vi en visningskupa

 

 

 

Honungsburk ängabo
Honungsburk ängabo

 

Bigården vi byggde upp en bigåtf tillsammans  med Alingsås Friluftsklubb vid Ängabostugan ( bastun) har tagits över av Alingsås Friluftsklubb från och med 2013

 

 

 

Sedan några år tillbaka har vi en lågtryckspanna monterad på ett släp så att den kan flyttas till den biodlare som vill utnyttja den.

Äldre biredskap har vi  vid hembygdsgården i Ruus. Hembygdsgården drivs av Långareds Hembygdsförening.

Kommittéer
Det praktiska arbetet sköts till stor del av olika grupper

För mera information om dessa klicka här

Minst en grundcirkel i biodling genomförs årligen i samarbete med Vuxenskolan. Start brukar vara januari – februari och avslutas med praktiskt arbete med bin. Ambitionen är också att hjälpa till så att deltagarna får minst ett samhälle. Ambitionen är också att deltagarna har en mentor under minst två säsonger, alternativt får hjälpa till att sköta föreningens samhällen under ett år.

Föreningen tillhör Älvsborgs Norra biodlardistrikt och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR).

2012

Under 2012 har vi utökat antalet samhällen vid bigårdarna på Mariedal och Nolhaga. Nytt kupmaterial har anskaffats.

Under 2012 startade vi med “avbytarservice“. Tanken bakom är att vi alla kan råka ut för situationer då vi inte kan sköta våra bin. Det kan vara olyckor, sjukdomar o.s.v. Det skall då finnas någon biodlare man kan ringa för att få hjälp med akuta åtgärder. Exempel på sådana kan vara svärmförhindrande åtgärder, utökning, skattning, invintring, varoabehandling m.m. Det är inte tänkt att “avbytarservice ” skall ta över driften och  åtgärder som kan ske senare ( t.ex. slungning ) ingår ej.

2013

2013 planerades en utökning av antalet samhällen. På grund av den sena vårutvecklingen fick den dock anstå.

2014

Våren / försommaren 2014 inköps ytterligare några samhällen till föreningsbigårdarna. Föreningslokalen och bigården vid Järnholmen etablerades

Här finns föreningens samlingspunkt.

2015

Under 2015 har vi också börjat med odling av ett antal biväxter. Det får ses som ett ständigt pågående projekt.

Under 2015 började vi inreda ett honungshus där medlemmarna skall kunna slunga sin honung.

2016

Under 2016 skall föreningens samhällen enligt planerna utökas tilll 20 st.

Honungshus med slungrum  har färdigställas,och odlingarna i anslutning till lokalen kommer att utökas.

Honungsskörden under året har mestadels varit dålig.

Samarbete

Sedan många år samarbetar vi med Studieförbunde Vuxenskolan. Från och med 2013 samarbetar vi med ett antal sponsorer.

Se även historia och ABiF i media