Om Föreningen

Alingsås biodlareförening är en ideell förening som har till syfte att samla dem som är intresserade av bin och biodling. Vi finns i Alingsås med omnejd.

Föreningens målsättning finns i stadgarna:

Föreningen skall arbeta för att biodlingens vilkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall föreningen arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse.

Därutöver skall vi;

 • ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och erfarenhet inom biodling.
 • inspirera icke anslutna biodlare till att bli medlemmar
 • företräda biodlarna i kontakter med organisationer, myndigheter och företag inom verksamhetsområdet.

Det finns inga krav på att man skall vara biodlare eller ha egna bisamhällen. Det är intresset som är det viktiga.

Föreningen bildades 1941 under namnet Alingsåstraktens biodlareförening. 2015 byttes namnet till Alingsås biodlareförening. Vi har drygt 140 medlemmar, varav 40% är kvinnor (maj 2019).

föreningslokalen Föreningslokalen ligger vid Jernholmen
( Hästeryd, i närheten av Smyrnagården) ca 8 km 
från Alingsås centrum. Där har vi en föreningslokal som kan användas året om och slungningsmöjligheter i en separat byggnad.
Honungshus2Vid föreningsbigården har vi också några samhällen för bl.a. undervisningssyfte. De medlemmar som önskar kan ställa sina samhällen här.

Utöver denna har vi ytterligare två bigårdar ( se nedan)

Vårt program omfattar vanligtvis bl a:

 • ca 10 medlemsmöten per år
 • om möjligt en trädgårdsresa per år
 • Studier
 • Deltagande i olika mässor och arrangemang
 • Honungsbedömning
 • Samordnad utdelning av oxalsyra
 • Samordnad insändning av vax
 • Samordnat inköp av glasburkar

För aktuellt program se under fliken “program”

Vi har en föreningsbigård vid Mariedal på cykelavstånd från centrum. Där har också föreningen en del av sina samhällen. De medlemmar som inte har någonstans att ställa sina bin kan ha dem på föreningsbigården.

Vi har en bigård i Nolhaga park.  Den skall innehålla maximalt 6 samhällen och mera tjäna som en uppvisningsbigård.

bild 4Vid barnens Lantgård i Nolhagaparken har vi en visningskupa

Honungsburk ängabo
Honungsburk ängabo

Bigården vi byggde upp  tillsammans  med Alingsås Friluftsklubb vid Ängabostugan ( bastun) har tagits över av Alingsås Friluftsklubb från och med 2013

Äldre biredskap har vi  vid hembygdsgården i Ruus. Hembygdsgården drivs av Långareds Hembygdsförening.

Kommittéer
Det praktiska arbetet sköts till stor del av olika grupper.

Minst en grundcirkel i biodling genomförs årligen i samarbete med Vuxenskolan. Start brukar vara januari – februari och avslutas med praktiskt arbete med bin. Ambitionen är också att hjälpa till så att deltagarna får minst ett samhälle. Ambitionen är också att deltagarna har en mentor under minst två säsonger, alternativt får hjälpa till att sköta föreningens samhällen under ett år.

Föreningen tillhör Älvsborgs Norra biodlardistrikt och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR).

2012

Under 2012 har vi utökat antalet samhällen vid bigårdarna på Mariedal och Nolhaga. Nytt kupmaterial har anskaffats.

Under 2012 startade vi med “avbytarservice”. Tanken bakom är att vi alla kan råka ut för situationer då vi inte kan sköta våra bin. Det kan vara olyckor, sjukdomar o.s.v. Det skall då finnas någon biodlare man kan ringa för att få hjälp med akuta åtgärder. Exempel på sådana kan vara svärmförhindrande åtgärder, utökning, skattning, invintring, varoabehandling m.m. Det är inte tänkt att “avbytarservice ” skall ta över driften och  åtgärder som kan ske senare ( t.ex. slungning ) ingår ej. (Denna service finns ej längre idag)

2013

2013 planerades en utökning av antalet samhällen. På grund av den sena vårutvecklingen fick den dock anstå.

2014

Våren / försommaren 2014 inköps ytterligare några samhällen till föreningsbigårdarna. Föreningslokalen och bigården vid Järnholmen etablerades.

2015

Under 2015 har vi också börjat med odling av ett antal biväxter. Det får ses som ett ständigt pågående projekt. Under 2015 började vi inreda ett honungshus där medlemmarna skall kunna slunga sin honung.

2016

Under 2016 skall föreningens samhällen enligt planerna utökas tilll 20 st.

Honungshus med slungrum  har färdigställas,och odlingarna i anslutning till lokalen kommer att utökas.

Honungsskörden under året har mestadels varit dålig.

2017-18

100-års jubileum firades i december 2017.

Kraftig medlemstillväxt. I slutet av 2018 närmare 130 medlemmar.

2018 startade vi också ÖPPET HUS på tisdagar, sommarhalvåret.

Blev snabbt mycket populärt bland både nya och erfarna biodlare.

2019

Upprustning av slungrummet, bl a med en ny halvautomatisk slunga.

Öppet hus genomfördes även denna sommar. Det har visat sig vara en uppskattad verksamhet där vi kunnat träffas och utbyta erfarenheter varje vecka.

Samarbete

Sedan många år samarbetar vi med Studieförbunde Vuxenskolan. Från och med 2013 samarbetar vi med ett antal sponsorer.