Avbytare

Uppdaterad 2016-04-28

Tanken bakom är att vi alla kan råka ut för situationer då vi inte kan sköta våra bin. Det kan vara olyckor, sjukdomar, längre semesterresor o.s.v. Det skall då finnas någon biodlare man kan ringa för att få hjälp med akuta åtgärder.

Exempel på sådana kan vara utökning, svärmförhindrande åtgärder, skattning, varroabehandling m.m.

Det är inte tänkt att ”avbytarservice ” skall ta över driften och  åtgärder som kan ske senare ( t.ex. slungning ) ingår ej.

Skötsel/åtgärder skall ske i samråd med biodlaren.

Många av medlemmarna har redan ett personligt kontaktnät som kan sköta det här, men det är också många som skulle behöva tryggheten med tillgången till denna backup.

De personer som skall vara ”avbytare” har erfarenhet, kan olika kuptyper och handskas med bin av skiftande temperament. Det är också viktigt att flera personer ingår  i verksamheten för att garantera kontinuitet vid eventuella semestrar eller sjukdomar.