Ängabostugan

uppdaterad 2020-04-24

2013 överförs bigården helt till Alingsås Friluftsklubb. Den här sidan beskriver lite av uppbyggnaden. ( Kanske ett litet tips för andra föreningar)

2011

Under våren 2011 togs diskussioner upp mellan Alingsås Friluftsklubb och Alingsåstraktens biodlareförening om att etablera en bigård i anslutning till Ängabostugan.

Föreningarna delar på kostnader och inkomster.

En liten grupp har bildats som träffas och ser till bina på onsdagskvällarna.

Inför skattning i juli

Material och bin har införskaffats för tre bisamhällen, som placerats i skogsbacken. Möjlighet att göra en avläggare eller ta en ev svärm finns också.

Bina flyger max 3 km, men hämtar den mesta nektarn inom en radie på 1200 m. Det betyder att de har tillgång till både villaträdgårdar, ängar och skogsmiljö. Detta torde borga för en honung som kan ha olika smak under säsongen. Tyvärr kom de dit så pass sent att de tidiga blommorna (blåbär, äpplen m.m.) redan blommat. Så någon effekt av binas pollinering av dessa kan man inte se 2011.

Skattning 110901

Etableringen har också resulterat i ett reportage i Alingsås Tidning.

I Slutet av juni 2011 hade bina samlat så pass mycket honung att gruppen beslöt att det var dags att skatta. Ytterligare en skattning gjordes innan invintringen. Totalt gav de tre samhällena drygt 100 kg honung.

Avsikten är att hålla Buckfastbin i bigården.

Lågnormal, Universalbotten, heltäckande plast över.

Under 2011 har de samhällen som inköptes förts över från 3/4 Langstroth ( gula lådor på bilden ovan) till Lågnormal ( gröna lådor på bilderna) och fått bygga ut allt LN-vax från mellanväggar.

Den mesta honungen säljs nyslungad  till bastubesökarna.

Investeringarna 2011 i tre samhällen, kupmaterial och diverse verktyg var knappt 16.000 kr. Driftskostnader ( burkar, vinterfoder) låg på  ca 1.500 kr.

Intäkterna  av honung var ca 7.400 kr.

Slungning i Börta 2011
Slungning i Börta 2011

För slungning mm utnyttjades en medlems lokaler och utrustning.

slungning 21

2012

Honungsburk ängabo

En egen etikett har tagits fram.

Under sommaren 2012 har man också kompletterat bigården med en handdriven 4-ramars slunga, silar mm.

2013

Bigården har överförts helt till Alingsås Friluftsklubb, som köpt ut biodlareföreningen.

2020

Bigården lades ner 2020 och Alingsås Biodlareförening köpte tillbaka bisamhällen och utrustning