Styrelse

Styrelse 2018

 • Ordförande:                Sören Hansson
 • Vice ordförande:         
 • Kassör:                        Kristina Jakobsson
 • Sekreterare:                Jerker Andersson
 • Övriga ledamöter        Håkan Olsson
 •                                       Anna Kelm
 •                                       Elisabeth Lindsten
 • Revisorer                          Maj-Lis Stenberg
 •                                                  Tore Fagersson
 • Revisor suppl                   Gösta Andersson, (Sommarro)
 • Valberedning                   Sven-Erik Edvardsson (sammankallande)
 • Honungsbedömning      Håkan Olsson (sammankallande)