Styrelse

Styrelse 2019-20

Ordförande:                Sören Hansson

Vice ordförande:         Johnny Gillberg

Kassör:                        Kristina Jakobsson

Sekreterare:                Jerker Andersson

Studieansvarig           Johnny Gillberg

Övrig ledamot             Yvonne Arvidsson

Övrig ledamot             Pernilla Krantz