Grupper

Det praktiska arbetet sköts till stor del av olika grupper i föreningen.

För de olika bigårdarna ansvarar var sitt kuplag.

Järnholmen vår föreningsbigård och huvudbigård.

Nolhaga  

Visningskupan vid Barnens Lantgård

Mariedal Vår första bigård och föreningslokal. Nu en “utbigård”

andra grupper är bl.a.

Honungsbedömningskommitén. väljs av årsmötet och ansvarar för honungsbedömningen

Trädgårdsgruppen odlingar vid föreningsbigården