Växter

Under den här rubriken har vi samlat lite om olika aktue2124:2lla växter.

Dragväxter. en lista med några växter som bina hämtar nektar och pollen från.

Pollineringsbehov.Rekommendationer av antalet samhällen per hektar för pollinering

Binas stora uppgift som pollinatörer

Pollinering av rödklöver. Rapport av försök som gjordes under 1970-talet

Försök också att använda sökfunktionen till höger för att söka mera information om t.ex. en växt.

.