Dragväxter

uppdaterad 2016-11-01

De växter bina hämtar nektar eller pollen från kallas dragväxter. Vi har gjort en liten lista med ett antal växter där vi lagt in värden för nektar och pollen. Ju högre värde – ju bättre växt sett ur biodlarens ögon. Om växten inte återfinns i listan kan det ha flera orsaker.

  • vi saknar uppgifter om värdet som dragväxt
  • vi har missat växten
  • den ger ingen eller ringa nektar eller pollen
  • den finns under ett annat namn

Vissa växter har olika namn i olika delar av landet. Så har t.ex. mjölkört minst 18 och älggräs minst 27 olika namn, mer eller mindre lokalt. Att ta med även dessa alternativa namn skulle göra listan alltför tung.

Maskrosor är en rätt komplicerad grupp.

Maskrosorna är mycket viktiga för bina

Här representeras den av gruppen ogräsmaskrosor, vilket torde vara dem vi hittar i gräsmattorna och på fälten. Totalt finns det över 1.000 arter av maskrosor i norden. Man får nog vara expert för att skilja dem åt. För oss andra har det en viss betydelse har det när det gäller vilka blad man skall samla till sallad eftersom smaken skiljer. Maskrosor ger nektar endast under förmiddagarna. Om det skulle vara nödvändigt att klippa gräsmattan så gör det på eftermiddagen så irriterar du inte bin och andra nektarsamlande insekter i onödan. Eller varför inte tillåta sig att njuta av de vackra vita bollar som kommer om man låter bli att klippa gräsmattan.

Björnbär redovisas också som en grupp. Det finns ca 80 arter i norden och det är inte helt lätt att skilja dem åt.

När det gäller tillgång till nektar och pollen finns det dock ingen anledning att gå in närmare på olika arter av maskrosor eller björnbär.

Värdet av en växt säger dock inte allt om dess betydelse som dragkälla. Det kan variera från år till år, från lokal till lokal, från tid på dygnet till annan osv . Dessutom måste det finnas tillräckligt många blommor.

 

Nyckel

0 – Inget
1 – Måttligt
2 – Bra
3– Mycket bra

Lista

Svenska Släkte Art Nektar Pollen
Akleja Aquilegia vulgaris 1 1
Alar Alnus ssp 0 2
Alexanderklöver Trifolium alexandrinum 3 3
Alm Ulmus scabra ssp glaba 0 1
Alsikeklöver Trifolium hybridum ssp hybridum 3 3
Ask Fraxinus excelsior 0 1
Asp Populus tremula 0 2
Aster Aster ssp 0 2
Aubrietia Aubrietia cultorum 3 3
Avenbok Carpinus betulus 0 2
Axveronika Veronica spicata 2 1
Backsippa Pulsatilla vulgaris ssp vulgaris 2 2
Backtimjan Thymus serpyllum ssp serpyllum 3 1
Balkansippa Anemone blanda 0 3
Benved Euonymus europaeus 1 1
Bindvide Salix aurita 2 2
Björk Betula ssp 0 1
Björnbär (90 arter) Rubus allegheniensis 3 3
Blå bolltistel Echinops ritro 2 2
Blåbär Vaccinium myrtillus 2 2
Blåeld Echium vulgare 3 2
Blåklint Centaurea cyanus 3 2
Blåmunkar Jasione montana 2 2
Blåregn Wisteria sinensis 1 1
Blåsippa Hepatica nobilis 1 1
Blåstjärna Scilla anemona 2 1
Blåsuga Ajuga pyramidalis 3 2
Bocktörne Lycium barbarum 1 1
Bok Fagus silvatica 0 2
Bolltistel Echinops sphaerocephalus 3 2
Borgnepeta Nepeta racemosa 3 1
Bovete Fagopyrum esculentum 3 1
Brakved Fragula alnus 3 1
Bredkaveldun Typha latifolia 0 2
Buxbom Buxus sempervirens 2 2
Cikoria, Cichorium intybus 1 1
Citronmeliss, balsam Melissa officinalis 2 2
Crimsonklöver Trifolium incaratum 3 3
Drakblomma Dracocephalum ruyschiana 1 1
Dunört Epilobium ssp 3 3
Eldtorn Pyracantha coccinea 1 1
En Juniperus communis ssp communis 0 2
Esparsett Onobrychis vicifolia 3 3
Fackelblomster Lythrum salicaria 3 2
Finnvide Salix starkeana ssp cinerascens 3 3
Flenört Scrophularia nodosa 2 2
Flertal arter av släktet salix Salix spp 3 3
Fläder “äkta” Sambucus nigra 0 1
Fläkig lungört Pulmonaria officnalis 1 1
Fodervicker, Vicia sativa 1 1
Fårtunga Anchusa arvensis 1 1
Fältvädd Scabiosa columbaria 2 1
Getapel Rhamnus catharticus 1 1
Getruta Galega officinalis 3 3
Gran Picea abies ssp abies 0 2
Gråvide Salix cinerea 3 3
Gräslök Allium schoenoprasum var schoenoprasum 3 1
Grönkål Brassica oleracea var. sabellica 3 3
Gudaträd Ailanthus altissima 1 1
Gul fetknopp Sedum acre 2 2
Gul nunneört Pseudofumaria lutea 2 1
Gul-lupin Lupinus luteus 0 1
Gullklöver Trifolium aureum 2 2
Gullris Solidago virgaurea 1 2
Gullstav Ligularia ssp 1 1
Gulvial Lathyrus pratensis 2 1
Gurka Cucumis sativus 3 3
Gurkört Borago officinalis 3 2
Gårdsgroblad Plantago major ssp major 0 3
Hallon Rubus idaeus 3 2
Hampflockel Eupatorium cannabinum 2 2
Harris Cytisus scoparius 2 2
Hassel Corylus avellana 0 3
Havtorn Hippophae rhamnoides 1 1
Helenium Helenium autummale 2 3
Hjortron Rubus chamaemorus 3 3
Hjärtstilla Leonurus cardiaca ssp cardiaca 3 2
Honungsfacelia Phacelia tanacetifolia 3 3
Humleblomster Geum rivale 2 2
Humlelusern Medicago lupulina 3 2
Hundtunga Cynoglossum officinale 2 1
Hyacint, trädgårds Hyacinthoides orientalis 3 2
Häckberberis Berberis thunbergii 2 2
Häckfuchsia Fuchsia magallenica 2 2
Hägg Prunus padus ssp padus 2 2
Häggmispel Amelanchier spicata 1 1
Hästhov Tussilago farfara 2 3
Hästkastanj Aesculus hippocastanum 3 2
Höstaster Aster novi-belgii 3 3
Höstfibbla Leontodon autumnalis var autumnalis 1 1
Höstrubeckia Rudbeckia laciniata 2 2
Idegran Taxus baccata 0 1
Isop Hyssopus officinalis 3 1
Jakobs stege Polemonium caeruleum 3 2
Japansk buskrosling Pieris japonica 1 1
Judaspenningar Lunaria annua 2 2
Judekörs Physalis alkeekengi 1 1
Jungfrun i det gröna Nigella damascena 2 1
Järnek Ilex aquifolium 2 2
Jättebalsamin Impatiens glandulifera 1 1
Jättestäpplilja Eremurus robustus 1 1
Kabbeleka Caltha palustris ssp palustris 2 2
Kaplobelia Lobelia erinus 1 1
Kaukasisk förgät-mig-ej Brunnera macrophylla 2 1
Kejsarkrona Fritillaria imperialis 1 1
Kirskål Aegopodium podagraria 2 1
Klockljung Erica tetralix 3 2
Konvaljbuske Clethra almifolia 1 1
Koriander Coriandrum sativum 3 1
Krokus, vårkrokus Crocus vernus 1 3
Krusbär Ribes uva-crispa 3 1
Kryddsalvia Salvia officinalis 3 2
Kryddtimjan Thymus vulgaris 3 2
Kråkvicker Vicia cracca 2 2
Kungsljus (vanligt) Verbascum thapsus 1 2
Kungsmynta Origanum hortensis 3 1
Kålrot Brassica napus 3 3
Kärleksört Sedum telephium ssp maximum 3 1
Kärringtand Lotus corniculatus 3 2
Körsbärskornell Cornus mas 3 2
Körsbärsplommon Prunus cerasifera 3 3
Lagerhägg Prunus laurocerasus 1 1
Lammöron Stachys byzantina 2 2
Lavendel Lavandula latifolia 3 2
Liguster Ligustrum vulgare 3 2
Liljekonvalj Convallaria majalis 1 1
Lin (äkta) Linum usitatissimum 1 1
Lind Tilia cordata 3 1
Lingon Vaccinium vitis-idaea 3 1
Lingonoxbär Cotoneaster horizontalis 3 2
Liten såpnejlika Saponaria ocymoides 2 2
Ljung Calluna vulgaris 3 1
Ljus solvända Helianthemum nummularium ssp nummularium 2 3
Lucern Medicago sativa 3 2
Luddvicker Vicia villosa ssp villosa 3 2
Luktreseda Reseda odorata 3 2
Luktviol Viola odorata 1 1
Läktet Nicotina ssp 1 1
Mahonia Mahonia aquifolium 1 3
Majs, jordgubbsmajs Zea mays 0 2
Malva Malva vulgaris 2 2
Marrisp Limonium vulgare 2 2
Melon Cucumis melo 2 1
Mjölkört Epilobium angustifolium 3 3
Morot Daucus carota subsp sativus 2 1
Murgröna Hedera helix 2 2
Murreva Cymbalaria muralis 2 1
Måbär Ribes alpinum 2 2
Näverlönn Acer campestre 3 2
Odon Vaccinium uliginosum ssp uliginosum 2 2
Ogräsmaskroser (> 100 arter) Taraxacum sektion Ruderalia 3 3
Olvon Viburnum opulus 1 1
Opievallmo Papaver somniferum var. album 0 3
Oxbär Cotoneaster integerrimus 3 2
Oxel Sorbus suecica 2 2
Oxtunga Anchusa officinalis 2 1
Parklind Tilia cordata x platyphyllos 3 1
Perserklöver Trifolium resupinatum 2 3
Persika Prunus persica 2 2
Pestskråp Petasites hybridus 3 3
Pingstlilja Narcissus poeticus 1 2
Plommon Prunus domestica 3 3
Pors Myrica gale 0 1
Praktriddarsporre Delphinium hybr. 1 1
Prins Gustavs öga, se kärleksblomma Nemophila menziesii 2 1
Pumpa Cucurbita pepo 2 2
Purjoläk Allium porrum 2 1
Purpurljung Erica cinerea 2 1
Pärlbuske Exochorda racemosa 1 1
Pärlhyasint Muscari botryoides 2 1
Päron Pyrus communis 2 0
Raps Brassica napus var olifera 3 3
Reseda Reseda napus 2 3
Revsuga Ajuga reptans 3 2
Ringblomma Calendula officinalis 1 1
Robina Robinia psedoacacia 3 2
Rosenkvitten Chaenomeles japonica 3 2
Rosenrips Ribes sanguineum 3 2
Rosentry Lonicera tatarica 2 1
Rybs Brassica rapa ssp oleifera 3 3
Rättika Raphanus sativus 3 2
Rödklöver Trifolium pratense 3 3
Rödplister Lamium purpureum 2 1
Rödvide Salix purepurea 3 3
Rönn Sorbus aucuparia var aucuparia 2 3
Rönnsumak Rhus yphina 1 1
Schersmin Philadelphus coronarius 2 2
Serdella Ornithopus sativus 3 2
Sibirisk ärtbuske Caragana arborescens 2 1
Silverax Cimicifuga ssp 0 3
Silverbuske Elaeagnus commutata 1 1
Silverlönn Acer saccharinum 3 3
Skogsklematis Clematis vitalba 1 1
Skogskornell Cornus sanguinea 1 1
Skogslönn Acer platanoides 3 2
Skogstry Lonicera xylostenum 2 2
Skvattram Rhododendron tomentosum 2 3
Slånbär Prunus spinosa 3 3
Smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia 2 2
Smultron Fragaria vesca 1 1
Smörblomma Ranunculus acris ssp acris 1 2
Snöbär Symphoricarpos rivularis 3 1
Snödroppe Galanthus nivalis 2 1
Snöklocka Leucojum vernum 1 1
Solros Helianthus annuus 2 2
Solvända ( vanlig) Helianthemum vulgare 0 1
Sommardahlia Dahlia variablis 1 3
Sommargyllen Barbarea vulgaris ssp arcuata 2 2
Sommarrudbeckia Rudbeckia bicolor 1 2
Sparris Asparagus officinalis 3 3
Sprängel Sprengula arvensis 2 2
Stenros Rosa canina 0 2
Stjärnloka Astrantia major 2 1
Stockros Alcea rosea 2 3
Strandaster Aster tripolium 2 2
Strandtrift Armeria maritima ssp maritima 2 1
Styvmorsviol Viola tricolor ssp tricolor 1 1
Subklöver Trifolium subterraneum 2 2
Surkörsbär Prunus cerasus 3 2
Svalört Ranunculus ficaria 1 1
Svart prustrot Helleborus niger 2 2
Svarta vinbär Ribes nigrum 2 1
Svartvide Salix myrsinfolia 3 3
Svärdslilja (gul) Iris pseudacortis 1 2
Sydgullregn Laburnum anagyroides 2 2
Sykomorlönn Acer pseudoplanatus 3 2
Sälg Salix caprea var caprea 3 3
Sötkörsbär Prunus avium 3 3
Sötväppling, gul Melilotus officinalis 3 2
Tall, vanlig (fur) Pinus ylvestris 0 1
Tibast Daphne mezereum 2 2
Tok Potentilla fructiosa 1 1
Trädgårdsvinbär (röda vinbär) Ribes rubrum f.leucocarpum 2 2
Tusensköna Bellis perennis 0 1
Ulltistel Onopordum acanthium 2 2
Vallört, äkta Symphytum officinale 3 1
Vildapel Malus sylvestris 3 3
Vildtulpan Tulipa sylvestris 0 3
Vildvin Parthererenocissus quinquefolia 3 2
Vintegäck Eranthis hiemalis 2 3
Vit björnloka Heracleum sphondylium ssp sphondylium 2 1
Vit näckros Nymphaea alba 1 1
Vit sötväppling Melilotus albus 3 2
Vitklöver Trifolium repens 3 3
Vitpil Salix alba 3 3
Vitplister Lamium album 1 1
Vitsenap Brassica hirta 3 3
Vitsippa Anemone nemorosa 0 3
Vresros Rosa rugosa 0 1
Vårginst Cytisus preaecox 1 1
Vårlök Gagea lutea 1 1
Väddklint Centaurea scabiosa 2 2
Åkerböna, Vicia faba 1 1
Åkergyllen Esysimum cheirantholdes 3 2
Åkerogräs Cruseferae ssp 2 2
Åkerrättika Raphanus raphanistrum 3 3
Åkersenap Sinapis arvensis 3 3
Åkertistel Cirsium arvense 3 2
Åkervinda Convolvulus arvensis 1 1
Åkervädd Knautia arvensis 2 1
Äkta förgätmigej Myosotis scoriodes 2 0
Äkta kastanj Castanea sativa 3 1
Älggräs Filipendula ulmaria 0 2
Ängsbrämsa Cardamine praktensis ssp praktensis 1 1
Ängsvädd Succisa pratensis 1 1
Äpple Malus sylvestris 3 3
Ärenpris Veronica officinalis 2 1
Ögontröst, släktet Euphrasia sp 1 2

sammanställt av Rune Hedberg