Toxicitet

Många säkerhetsdatablad och sidor innehåller förkortningar som LD50, LDLo, EC50 osv. Vad är detta för något och vad står det för?

För att kunna testa ett ämne så ger man försöksdjuret ämnet på olika sätt, detta brukar anges i form av:

  • Inhal – Inhalation (Gas genom näsa/mun)
  • Oral – Oral dos (Genom munnen)
  • Dermalt – På huden
  • Ipr – Direkt i buken (intraperitoneal)
  • Scu – Under skinnet (subcutaneous)
  • Iv – Injektion i blodomloppet (Intravenous)

LD50

LD50 = Lethal Dose 50, är ett värde på ett ämnes giftighet. LD50 är dosen där hälften av försöksdjuren har dött.

LC50

LC50 – Dödlig koncentration i luften som dödar hälften av försöksdjuren. Används för att bedömma inhalerade doser.

LDLo, LCLo

Detta är den lägsta dosen eller koncentrationen där ett försöksdjur dött.

EC50

EC50 (Effect Concentration), är den testkoncentration vid vilken 50% av testdjuren är oförmögna att simma, efter en viss testtid.

IC50

Inhibition Concentration, är den testkoncentration som medför en 50% minskning av tillväxt eller tillväxthastighet hos de exponerade försöksdjuren.