Ändring av de s.k. frukostdirektiven om honung, sylt och gelé, fruktjuice och … – Regeringen

Av | maj 30, 2023

För honung föreslås att alla ursprungsländer där honungen har skördats ska anges på förpackningen. Avseende fruktjuice föreslås att återinföra …Läs mer