Amerikansk yngelröta, bipest, konstaterad på biodling i Lindome – Mölndals-Posten

Av | juni 9, 2023

Smittspårning pågår för att minska spridningsrisken men oro finns för biodlare som inte har anmält innehav och därmed inte kan testas. Redan kund?Läs mer