Länkar

Myndigheter

Jordbruksverket

LivsmedelsverketBiodling och honung

LivsmedelsverketMärkning av honung – konsumentförpackning (Leder till en PDF-fil)

Mer hos Livsmedelsverket angående honung och märkning – Tryck här

Regler för primärproducenter finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Lagstiftning om honung finns också i förordning (EG) nr 853/2004 om animaliska produkter.

För import av honung och andra biodlingsprodukter finns särskilda bestämmelser.


Bisidor

Sveriges Biodlares Riksförbund

SLU Biforskningsgruppen

Svenska Carnica Gruppen

Danmarks Biavlerforening


Förpackningar

Flaskor och Burkar. Förpackningar.


Drottningodling

Kullabi Drottningodling – lindgrenowe@gmail.com

Södertörns Drottningodlingsklubb.

Östgöta Bi – Gula bruksdrottningar (ligustica/taber) från Norrköping samt bipaket.